Sąžiningas žaidimas

LKL – tik už švarų, sąžiningą ir garbingą žaidimą!

Lietuvos krepšinio lyga pasisako tik už sąžiningą ir garbingą žaidimą bei aktyviai kovoja su nesąžiningais susitarimais tiek LKL čempionate, tiek ir apskritai sporte. Nesąžiningas žaidimas iš anksto sutariant rungtynių baigtį ir/ar įvykius – yra vieną iš didžiausių grėsmių šiuolaikiniame sporte, daranti nepataisomą žalą viso sporto, tame tarpe ir krepšinio, prestižui ir populiarumui.

Jeigu turite informacijos apie manipuliacijas rezultatais Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynėse, nelegalias lažybas ar bet kokią kitokią korupciją Lietuvos krepšinio lygos čempionate, raginame nebūti abejingais, o prisidėti prie šios kovos, pranešant Lietuvos krepšinio lygai apie galimas manipuliacijas ir sukčiavimą.

Pasitikėjimo el. paštas: [email protected]

Informacija priimama visą parą. Anonimiškumą ir konfidencialumą garantuojame.

Sąžiningo ir garbingo žaidimo principų laikymasis. 9 punktas (ištrauka iš 2019–2020 m. LKL čempionato vykdymo nuostatų):

  • LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios susijusios su tiesioginiu ar netiesioginiu ėmimu, prašymu, reikalavimu, siūlymu, teikimu, sutikimu teikti ar sutikimu priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip papirkimas ir/ar prekybos poveikiu priemonė, siekiant įtakoti rungtynių rezultatus ar eigą. LKL dalyviams yra draudžiami bet kokie kiti veiksmai, kuriais būtų pažeidžiama sporto etika, siekiama įtakoti rungtynių rezultatus ar eigą.
  • LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, susijusiose su tiesioginiu ar netiesioginiu siūlymu, pažadėjimu ar teikimu savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudą kitam LKL dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti LKL nuostatuose, LKF etikos ir drausmės kodekse, LKF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar FIBA, FIBA Europe dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taip pat LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios susijusios su kitų asmenų nurodymais, reikalavimais ir/ar sprendimais ir/ar sutikimais priimti bet kokios formos naudą, pažadėti dėl bet kokios naudos suteikimo priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo.
  • LKL dalyviams draudžiama dalyvauti veikose, kurios yra susijusios su tiesioginiu ar netiesioginiu informacijos teikimu, patarimu LKL dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl LKL rungtynių ir/ar kitų oficialiai organizuojamų krepšinio čempionatų, turnyrų, rungtynių, kurie organizuojami ir vykdomi LKF teritorijoje arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors viena komanda – LKF narė.
  • LKL dalyviams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, susijusiose su oficialiai organizuojamais krepšinio čempionatais, turnyrais, rungtynėmis, kurie organizuojami ir vykdomi LKF teritorijoje arba už jos ribų, jei juose dalyvauja nors viena komanda – LKF narė.
  • LKL dalyviams draudžiama dalyvauti bet kokioje veikoje, susijusioje su pasirengimu ar pasikėsinimu atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.
  • LKL dalyviai (klubų vadovai, atstovai, administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, krepšininkai, teisėjai, inspektoriai ar kt.), kuriems tampa žinoma, apie kitų LKL dalyvių galimas veikas, tariantis ir/arba dalyvaujant nesąžininguose susitarimuose/sutartose rungtynėse, privalo pirmiausia ir nedelsiant apie tai informuoti LKL generalinį direktorių ir, tik suderinus su LKL generaliniu direktoriumi (t.y. gavus jo pritarimą), informaciją skelbti viešai.
  • LKL generalinis direktorius turi teisę atšaukti/nukelti LKL rungtynes, jeigu LKL administracija yra gavusi oficialių Lietuvos Respublikos tarnybų (policijos, lošimų priežiūros komisijos, lošimo monitoringo kompanijų ir kt.) informaciją dėl galimai sutartų rungtynių baigties.

Tik suvieniję jėgas galime užkirsti kelią sukčiavimui sporte!

Rėmėjai

Titulinis rėmėjas

Generalinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Pagrindinis rėmėjas

Partneriai

Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Transliacijų partneris
Transliacijų partneris
Techninis partneris
Techninis partneris
Medicinos tyrimų partneris